Planmatig onderhoud van Veveo

Planmatig onderhoud van Veveo

Uit onderzoek blijkt dat de kosten voor schilder- en geveltimmerwerk tot wel 40% van de totale onderhoudskosten bedragen. Dat vraagt van u als VvE een aanzienlijke investering. De staat van onderhoud is belangrijk, het bepaalt immers mede de waarde van de woningen. Maar minstens zo belangrijk is het om de kosten van dat onderhoud realistisch en stabiel te houden.

Veveo beschikt over de juiste verfproducten en een hecht team van ervaren vakmensen met kennis
van zaken om hier professioneel op in te spelen. In geval van een lange termijnaanpak resulteert dit
in kostenbeheersing en vaak ook in kostenverlaging, mogelijk tot wel 25%.
 


Bekijk onze brochure voor meer informatie over wat Veveo voor u als VvE kan betekenen.